Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Έργου: "Πρόχειρος Διαγωνισμός με Σφραγισμένες Προσφορές για την Ανάδειξη Μειοδότη Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας"

Fri, 2013-10-18 13:16

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 προϋπολογισμού 52.000,00. € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353725- 53726 κ. Συρμακέζη Ν.  -κ. Καρλατήρα Α. Δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Διακήρυξη έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΤΥΡΑ"

Fri, 2013-10-18 09:00

3η Ανάρτηση 18-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΤΥΡΑ", με προϋπολογισμό 300.000,00 €.. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη (21-10-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη (18-10-2013)

2η Ανάρτηση 28-08-2013

Συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης

Αρχική Ανάρτηση 27-08-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΤΥΡΑ", με προϋπολογισμό 300.000,00 €. Πληροφορίες στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818. Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Διακήρυξη Έργου με τίτλο "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ"

Fri, 2013-10-18 08:54

2η ανάρτηση 18-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ” , με προϋπολογισμό 7.000.000,00 ΕΥΡΩ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη (17-10-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη (17-10-2013)

1η ανάρτηση 22-07-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ” , με προϋπολογισμό 7.000.000,00 ΕΥΡΩ.Δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ. Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σκευασμάτων ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2013 στην Π.Ε Εύβοιας».

Mon, 2013-08-26 11:07

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας,προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Πληροφορίες κα Α. Καραντώνη,τηλ 2221353918.
Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Τοποθέτηση Εποχικού Προσωπικού – Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Fri, 2013-08-02 09:35

Τοποθετούμε τους προσληφθέντες με την αριθμ. πρωτ. 88311/3601/29-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΠ7ΛΗ-Ψ6Μ)Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας Στερεάς Ελλάδας Α. Μπουραντά όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 88864/3615/30-07-2013 Απόφαση), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Εύβοιας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Thu, 2013-08-01 08:12

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) που αφορά την πρόσληψη συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2013. Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμ. Ποιοτ. και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τηλ. 2221353918 κ. Α. Καραντώνη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο.

Πίνακας Προσληπτέων και Πίνακας κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης Υπ΄αριθμ.3/2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Wed, 2013-07-31 08:46

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανακοινώνει τον Πίνακα Προσληπτέων και τον πίνακα κατάταξης Υποψηφίων, της υπ΄αριθμ. 3/2013 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10282/17.07.2013)για την σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμ. Ποιοτ. και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τηλ. 2221353918 - 53920 (κ. Α. Καραντώνη, κ. Κ. Τζελάς).

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού Δακοκτονίας

Mon, 2013-07-22 08:46

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Χρονικό Διάστημα υποβολής αιτήσεων από 23/07/2013 έως και 27/07/2013.
Υποσημείωση: Την Παρακευή 26/07/2013 και Σάββατο 27/07/2013 η Υπηρεσία μας έχει αργία.

Δείτε την Ανακοίνωση Πρόσληψης, την Αίτηση καθώς και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Aνακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2013-07-02 11:24

Η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας .Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740, 794.

Δείτε την Ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα αυτής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013  και λήγει στις 13 Ιουλίου 2013 .

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias