Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2014-03-13 14:45


4η ανάρτηση 28-7-2014

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών ενημέρωση ενδιαφερομένων


Πατήστε εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο

3η ανάρτηση 23-6-2014

Έγκριση πρακτικού (ΘΕΜΑ 19) της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διενεργούμενου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής

2η ανάρτηση 10 - 4 -2014

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι εγκρίθηκε η διόρθωση είκοσι (20) δρομολογίων του παραρτήματος Α της 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2014. Oι προσφορές και οι εγγυήσεις συμμετοχής που θα κατατεθούν για τα συγκεκριμένα τμήματα, θα πρέπει να είναι αντίστοιχες προς τις τιμές που αναφέρονται στους  συνημμένους πίνακες Ορθής Επανάληψης των τμημάτων δρομολογίων.

Ορθή επανάληψη είκοσι (20) τμημάτων δρομολογίων

Αρχική Ανάρτηση: 13 - 03 - 2014

Η Π.Ε. Εύβοιας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορείο και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.014.961,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 0130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α - Τμήμα Διαγωνισμών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ - Πίνακες Προσφορών.


(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Aνακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Fri, 2014-02-14 15:03

Δεύτερη ανάρτηση 19-2-2014

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2014 από 19/2/2014 έως και 28/2/2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 14-2-2014

Η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Εύβοιας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740, 725.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση και το Παράρτημα αυτής

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης για το 2014

Fri, 2014-02-14 09:21

Δεύτερη ανάρτηση: 25-2-2014

Ορθή επανάληψη της Περίληψης

Αρχική ανάρτηση: 14-2-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού έτους 2014. O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 πμ στην Δ/νση Διοκητικού Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα Προμηθειών. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη ανοικτoύ δημόσιου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Σούπερ, Βενζίνη Αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014.

Thu, 2014-01-16 09:45

Δεύτερη ανάρτηση 19-2-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ορθή επανάληψη της Περίληψης

Αρχική ανάρτηση: 16-1-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Σούπερ, Βενζίνη Αμόλυβδη) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διενέργεια διαγ/σμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης νομού Εύβοιας με μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ με διαπραγμάτευση για έντεκα (11) νέα δρομολόγια του Δήμου Χαλκιδέων και δέκα τρία (13) Άγονα Δρομολόγια του Νομού

Mon, 2013-12-16 16:27

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για έντεκα (11) νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων καθώς και για δέκα τρία (13) άγονα δρομολόγια σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας.

Τέταρτη ανάρτηση 20-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους μειοδότες του διαγωνισμού της 18-12-2013 και της 20-12-2013

Τρίτη ανάρτηση 19-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα άγονα δρομολόγια σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας που προέκυψαν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  στις 18-12-2013

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2013-12-10 08:25

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στη θέση "Μηλιές" ΔΕ Ταμυναίων Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια

Thu, 2013-12-05 12:23

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου.

 

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (17-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα των δρομολογιών του Διαγωνισμού.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (11-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα άγονα δρομολόγια της 10-12-2013
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον συνημμένο πίνακα με τα Νέα Δρομολόγια Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias