Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη έργου έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ"

Mon, 2014-05-12 11:11

5η ανάρτηση 17-6-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

4η ανάρτηση 13-6-2014: Νέα Ημερομηνία Δημοπρασίας του Έργου

3η ανάρτηση 6-6-2014 : Ακύρωση Δημοπρασίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

2η ανάρτηση 16-5-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

Αρχική ανάρτηση: 12-05-2014

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ" , με προϋπολογισμό 3.600.000,00 ΕΥΡΩ.   Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού.

Mon, 2014-05-12 09:41

Δεύτερη Ανάρτηση 20-5-2014

Διευκρινίζεται οτι: Πατήστε για να δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αρχική ανάρτηση 12-5-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης-υλικών εκτύπωσης – φωτοτυπικού χαρτιού,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού. O Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 29 Μαϊου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Λ. Χαϊνά 93. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 κα Καρλατήρα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

 

Διακήρυξη έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού "

Fri, 2014-04-04 11:04

Τρίτη ανάρτηση 9-4-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

Δεύτερη ανάρτηση 7-4-2014

Πατήστε εδώ για να δείτε την ορθή επανάληψη της Προκήρυξης

Αρχική ανάρτηση 4 - 4 - 2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού " (κωδ. ΟΠΣ 457167), με προϋπολογισμό 1.200.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ. Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τον εξοπλισμό και την λειτουργική διασύνδεση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ

Fri, 2014-04-04 10:03

Αρχική ανάρτηση 4-4-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης.O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ.(110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00. πμ στην Δ/νση Διοκητικού Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα B Προμηθειών. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 6 Μαϊου 2014 και
ώρα 14:30 μμ (λήξη προσφορών), στο γραφείο 305 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας οδός Χαινά 93 στην Χαλκίδα. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353726 κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Ν. Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τις ανάγκες του Ειδικού σχολείου Χαλκίδας

Thu, 2014-04-03 10:44

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για ένα (1) νέο δρομολόγιο για τις ανάγκες του Ειδικού σχολείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2014-04-01 11:39

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (Χαινά 93 στην Χαλκίδα, στο Ισόγειο) μέχρι την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, ώρα 11:00π.μ. Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Αν. Καρλατήρα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού.

Fri, 2014-03-21 09:20

Δεύτερη ανάρτηση 3-4-2014

Διευκρίνιση σε ερώτημα που αφορά την με αριθ. 33845/1928/20-03-2014 διακήρυξή μας

Αρχική ανάρτηση: 21-3-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού, των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: Υπηρεσίες Χαλκίδας, Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 πμ στην Δ/νση Διοκητικού - Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα Προμηθειών. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 από την κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias