Δελτία Τύπου

Επιστολή του Νομάρχη Ευβοίας σχετικά με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Fri, 2010-08-20 14:10

Ο Νομάρχης Ευβοίας έστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τους κ.κ. Υπουργό, Υφυπουργό και τον Γεν. Γραμ.του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σχετικά με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Δείτε την επιστολή

Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήματος Προγράμματος & Παραγωγής

Fri, 2010-08-06 09:01

H Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων  για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό. Δείτε την Ανακοίνωση

Αιτήσεις Εκρίζωσης Αμπελώνων 2010/2011

Wed, 2010-07-07 13:36

Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των αμπελουργών του προγράμματος οριστικής εγκατάλειψης οιναμπέλων περιόδου 2010/2011.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias