Δελτία Τύπου

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οικίας Πανουργιά και μετατροπή της σε Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης», στην Άμφισσα

Mon, 2013-07-29 06:37

Υπογράφθηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά, η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οικίας Πανουργιά και μετατροπή της σε Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης», στην Άμφισσα, με προϋπολογισμό 811.999,81 €. Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias