Αναγγελία απόφασης ανάθεσης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΠΑ»

Thu, 2010-04-08 08:47
H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, δημοσιεύει την απόφαση ανάθεσης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΠΑ»
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Δημοσιευση και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Ε. Βασιλείου τηλ:2221354101.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias