Επιστολή του Νομάρχη Ευβοίας σχετικά με τη ρύπανση νερών και αγροτικών προϊόντων Δήμου Μεσσαπίων από εξασθενές χρώμιο

Wed, 2010-02-17 14:54
Ο Νομάρχης Ευβοίας έστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τους κ.κ. Υπουργό ΥΠΕΚΑ, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργό ΥΠΑΑΤ, Γ.Γ.ΥΠΑΑΤ, Γ.Γ.Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, ΕΛΓΑ σχετικά με τη ρύπανση νερών και αγροτικών προϊόντων Δήμου Μεσσαπίων Νομού Ευβοίας από εξασθενές χρώμιο. Διαβάστε την Επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias