ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: :«Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ευβοίας»

Thu, 2010-02-11 09:40
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ εξέδωσε ανακοίνωση, προκειμένου να θεωρηθούν οι ισχύουσες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών Νομού Ευβοίας. Διαβάστε την Απόφαση Νομάρχη

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias