ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης του κρέατος στα σημεία πώλησης

Wed, 2010-01-13 09:28
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα της αναγραφής της χώρας προέλευσης του κρέατος στα σημεία πώλησής του. Διαβάστε την Ανακοίνωση

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias