Ένταξη έργων δικαιοδοσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό

Mon, 2010-01-11 14:33
Με έγγραφο του προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μπατζελή, το οποίο κοινοποιείται στον Υφ/γο Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλη Καρχιμάκη, τους Βουλευτές Ευβοίας και τους Δήμους-δικαιούχους του ΟΠΑΑΧ, ο Νομάρχης Εύβοιας Θανάσης Μπουραντάς ζητά να ενημερωθεί για την ένταξή έργων της δικαιοδοσίας του Υπουργείου στην Εύβοια. Διαβάστε την επιστολή.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias