Προβλήματα Νομού Εύβοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Mon, 2010-01-11 14:28
Ο Νομάρχης Εύβοιας Θανάσης Μπουραντάς με επιστολή του στον Υφ/γο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη,η οποία κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού ζητά να ενημερωθεί για την εξέλιξη των συγκεκριμένων θεμάτων και της υπόθεσης άμεσης υπογραφής συμβάσεων τα οποία είχαν συζητηθεί σε συνάντηση την 30η Νοεμβρίου του 2009.Διαβάστε την επιστολή.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias