Έκτακτες επιχορηγήσεις για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν περιοχές της χώρας.

Mon, 2010-01-11 14:19
Με επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση,η οποία κοινοποιείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Βουλευτές, ο Νομάρχης Εύβοιας Θανάσης Μπουραντάς εκφράζει την άποψη της Ν.Α Εύβοιας για την κατανομή των έκτακτων επιχορηγήσεων, αναφορικά με την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν περιοχές της χώρας. Διαβάστε την επιστολή.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias