Κλειστή για το κοινό λόγω μετεγκατάστασης η Διεύθυνση Μεταφορών

Tue, 2009-12-08 14:27
Λόγω της μετεγκατάστασης και της μεταφοράς του απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο νέο κτίριο του Διοικητηρίου, η Διεύθυνση Μεταφορών θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από την Πέμπτη 10/12 ως και την Τρίτη 15/12.
Κατά το ίδιο διάστημα θα παραμείνει κλειστό για το κοινό και το αντίστοιχο τμήμα του Αλιβερίου, λόγω της κοινής online σύνδεσης.
Υποβολή δικαιολογητικών αρχικής χορήγησης ή επέκτασης αδειών οδήγησης δε θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα που η Υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή.
Οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιηθούν για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, μόνο ημέρα Τετάρτη στις 9/12 και 16/12.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias