Αναβολή της μεταφοράς του οικισμού Αγία Σοφία

Tue, 2009-12-08 14:21
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Ευβοίας απαντώντας στα σχετικά δημοσιεύματα που αφορούν στη μεταφορά του οικισμού Αγία Σοφία στη θέση «Πούντα» περιοχής Λιμνιώνα σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Χαλκίδας συνεδρίασε και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 4/2009 απόφασή της, που θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους και θα αναρτηθεί στο Δήμο Μεσσαπίων και στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Σοφίας και η οποία εν περιλήψει αναφέρει τα ακόλουθα:
Επειδή από την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων και την προφορική εξέταση των αιτούντων δεν υπάρχει ούτε μία αίτηση μονίμου κατοίκου του οικισμού Αγία Σοφία, που να παραδίδει κατοικήσιμο σπίτι και από τις εξήντα μία (61) αιτήσεις που υποβλήθηκαν υπάρχουν μόνο εννέα (9) αιτήσεις μονίμων κατοίκων, που να παραδίδουν οικόπεδο και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) είναι μη μονίμων κατοίκων αλλά κυρίως Χαλκίδας, Ψαχνών, Αθηνών κ.α., καθώς και το από 24-10-2009 πρακτικό της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίας Σοφίας που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή, αποδείχθηκαν κατά την κρίση της τα εξής:
Επειδή από όλα τά ανωτέρω προκύπτει ότι με τα καθορισθέντα κριτήρια για την παραχώρηση των νέων οικοπέδων για την μεταφορά του οικισμού υπήρξε απροθυμία υποβολής αιτήσεων από τους μόνιμους κατοίκους και επομένως στην παρούσα φάση δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της διάθεσης της έκτασης για την μεταφορά του οικισμού και δεδομένου ότι από την εποικιστική Νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις για μεταφορά οικισμών (αποζημίωση κατοικιών, ανέγερση νέων κατοικιών, χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς τους ενδιαφερομένους ή χορήγηση δανείων για το σκοπό αυτό).
Για τους λόγους αυτούς
Η Επιτροπή αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς να απευθυνθούν στα διάφορα Υπουργεία και Οργανισμούς (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κ.α.) για την εξεύρεση πόρων και τρόπων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός διάθεσης της έκτασης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias