Εκτιμήσεις και φωτογραφικό υλικό για το μέγεθος των καταστροφών στις δημόσιες υποδομές από τις πλημμύρες.

Thu, 2009-09-17 09:50

Δίδεται στη δημοσιότητα η έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας με τις εκτιμήσεις, τις οποίες πραγματοποίησαν επί τόπου τα συνεργεία των εμπειρογνωμόνων μηχανικών, για το μέγεθος και το κόστος των καταστροφών στις δημόσιες υποδομές από τις πρόσφατες πλημμύρες.

1. Κόστος άμεσων αποκαταστάσεων: 12.407.000 €
2. Κόστος μεσοπρόθεσμων και οριστικών αποκαταστάσεων: 21.350.000 €
ΣΥΝΟΛΟ: 33.757.000 €

Πληροφορίες, πίνακες καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό στα συνημμένα αρχεία:

1. Εξώφυλλο, Συνολικό κόστος
2. Λήλαντας ποταμός Πίν.1, Πίν.2, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7, Φωτό8, Φωτό9, Φωτό10, Φωτό11, Φωτό12
3. Χείμαρροι Δήμου Ληλαντίων Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3
4. Περιοχή Μίστρου Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7, Φωτό8, Φωτό9, Φωτό10, Φωτό11, Φωτό12, Φωτό13, Φωτό14, Φωτό15
5. Περιοχή Ερετρίας Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3
6. Οδικό δίκτυο Αμαρύνθου Πίν.1, Πίν.2, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7
7. Σαρανταπόταμος Δήμου Αμαρυνθίων Πίν.1, Πίν.2, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7, Φωτό8, Φωτό9, Φωτό10
8. Περιοχή Στενής Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7, Φωτό8, Φωτό9, Φωτό10, Φωτό11, Φωτό12, Φωτό13, Φωτό14, Φωτό15, Φωτό16, Φωτό17, Φωτό18, Φωτό19, Φωτό20
9. Χείμαρροι Αλιβερίου Πίν.1, Πίν.2, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4, Φωτό5, Φωτό6, Φωτό7, Φωτό8, Φωτό9, Φωτό10, Φωτό11, Φωτό12, Φωτό13
10. Κηρέας Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3
11. Ρέματα Αυλώνος και Κονιστρών Πίν.1, Φωτό1, Φωτό2, Φωτό3, Φωτό4

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias