Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης

Thu, 2014-10-23 12:55

3η ανάρτηση 29-10-2014

Επανάληψη Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση έξι, (6), άγονων  δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο και το συνημμένο πίνακα δρομολογίων

2η ανάρτηση 27-10-2014

Στο δρομολόγιο 673 έχουν καταχωρηθεί λάθος το κόστος απλής διαδρομής και το ημερήσιο κόστος. Τα σωστά είναι: κόστος απλής διαδρομής 11,13 και ημερήσιο κόστος 11,13 (αρ. διαδρομών 1)

Αρχική ανάρτηση 23-10-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση, νέων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015,  με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Χαλκίδα, στο επί της οδού Λ. Χαϊνά 93 κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, τρίτος όροφος, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού στα τηλέφωνα 2221353743 - 2221353808.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη καθώς και τον πίνακα νέων δρομολογίων

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias