ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 Π.ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΖΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22213-53909, ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22213-53917.

Tue, 2014-08-26 09:48

Νέα κατάταξη επιλαχόντων υποψήφιων νέων γεωργών του μέτρου 1.1.2. 2η πρόσκληση του Π.Α.Α. 2007-2013 Π.ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Πληροφορίες: Ζαζιας Δημήτριος 22213-53909, Στιβακτάκης Ιωάννης 22213-53917. 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias