Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με θέμα : "Μέτρα Προστασίας για τον Καταρροικό Πυρετό των προβάτων"

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias