Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 31-3-2014

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias