Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα "Απάντηση του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά προς Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ"

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias