ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Αποτελέσματα Ελέγχου Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Wed, 2014-03-12 09:05

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης και ελέγχου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ). Πατήστε εδώ για να κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias