Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7-2-2014, η επίσκεψη του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κ. Jiohannes Hahn στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias