Πρόσκληση στη 15η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias