Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση S/M ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13

Thu, 2013-11-21 10:38

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου επεβλήθη στην επιχείρηση S/M ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΑΣ που βρίσκεται στην θέση ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ στο ΜΑΝΤΟΥΔΙ. Πληροφορίες κ. Σ. Καλαβρή τηλ: 2221353512.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias