Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας για συνεργατικούς σχηματισμούς, στο πλαίσιο του έργου «CLOUD – CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development» (Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE)

Wed, 2013-11-13 16:36

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας για συνεργατικούς σχηματισμούς, στο πλαίσιο του έργου «CLOUD – CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development» (Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE). Η συνάντηση εργασίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18/11/2013 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου και το Πρόγραμμα Συνάντησης Εργασίας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias