ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias