Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη προς τη Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Θέμα:"Διακοπή Αντιμισθίας του Αντιπεριφερειάρχη από 16-10-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας 31-8-2014"

Fri, 2013-10-18 13:55

Δείτε την Επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias