Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λαμία τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Wed, 2013-10-16 14:29

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με αποφάσεις για : το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014, την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας προϋπολογισμού 150.000 €, τα μαθητικά δρομολόγια με δέσμευση πιστώσεων 29.100.000 € και προγράμματα νέων και συνεχιζόμενων έργων. Δείτε το συνημμένο αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias