Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λαμία τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Wed, 2013-10-16 13:54

Δείτε το Δελτίο Τύπου και τις Φωτογραφίες

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias