Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την Κατάληψη των Γραφείων της Περιφέρειας στην Εύβοια και την αδυναμία εξυπηρέτησης των Πολιτών

Wed, 2013-10-16 09:47

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias