Ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Έργα Φωκίδας - Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020»

Fri, 2013-05-31 09:11

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias