Δελτίο Τύπου με θέμα "Απολύσεις-Ανεργία-Αποφάσεις στραγγαλισμού του Δευτερογενή τομέα στην Εύβοια - Ανυπαρξία υποδομών"

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias