Εκλογές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Thu, 2014-06-19 09:53

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν είναι τα επίσημα αποτελέσματα όπως εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

                                         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών (Λείπουν οι πίνακες των συνδυασμών υπ' αριθμ. 13 (Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας) και 16 (Εθνική Αυγή) οι οποίοι δεν έλαβαν ψήφους. Επίσης, για τους συνδυασμούς υπ' αριθμ. 18 (ΠΑΕΚΕ) και 24 (Ελευθερία) συντάχθηκε ένας ενιαίος πίνακας. Σημειώνεται ότι σε ορισμένους πίνακες παραλείφθηκαν τα εκλογικά τμήματα στα οποία οι συνδυασμοί δεν έλαβαν ψήφο). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Δημοτικών Εκλογών.

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και Τοπικών Συμβούλων των Δημοτικών Εκλογών (ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας του Δ. Χαλκιδέων, στους ίδιους πίνακες με τη σταυροδοσία των υποψ. δημοτ. συμβούλων περιλαμβάνεται και η σταυροδοσία των υποψ. της δημοτικής κοινότητας Χαλκίδας).

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 17ης Ιουνίου 2012

Wed, 2012-06-27 12:07

Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του άρθρου 98 παράγραφος 4 του Π.Δ. 26/2012 και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια ανώτατη εφορευτική επιτροπή με το υπ'αριθμ. 908/19-06-2012 έγγραφο.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας κατά Συνδυασμούς Κομμάτων και Μεμονωμένους Υποψήφιους

Ανακήρυξη των Συνδυασμών Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012

Wed, 2012-06-06 13:14

Σας γνωστοποιούμε ότι για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης  Ιουνίου 2012 ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια ΕΥΒΟΙΑΣ οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και

Οι συνημμένοι συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας για τις βασικές εκλογικές περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδημότες του Νομού μας Β’ Αθηνών και Καρδίτσας

Δείτε τις Ανακηρύξεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Wed, 2012-05-30 08:36

- Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων ψηφοφορίας 

- Καθορισμός Μικτού Εκλογικού Τμήματος και Καταστήματος Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Δείτε τις Aπόφασεις.

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 6ης Μαϊου 2012

Thu, 2012-05-10 12:47

Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του άρθρου 98 παράγραφος 4 του Π.Δ. 26/2012 και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια ανώτατη εφορευτική επιτροπή.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας κατά Συνδυασμούς Κομμάτων και Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πίνακες Σταυρών Υποψηφίων όπως αυτοί διαβιβάστηκαν με το υπ'αριθμ. 656/11-05-2012 έγγραφο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σειρά Προτίμησης Υποψηφίων Βουλευτών ανά Συνδυασμό

Αναλυτική Κατάσταση Σταυρών Υποψηφίων ανά Εκλογικό Τμήμα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012 - ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Mon, 2012-04-23 12:27

- Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων ψηφοφορίας 

- Καθορισμός Μικτού Εκλογικού Τμήματος και Καταστήματος Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαϊου 2012.

Δείτε τις Aπόφασεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Sun, 2010-11-07 11:10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου
ανά Δήμοτική/Τοπική Κοινότητα & ανά Εκλογικό Τμήμα
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Περιφερειακών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου ανά Δήμο


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου,
Υποψηφίων Δημοτικών & Τοπικών Συμβούλων
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα που φαίνονται στον ιστοχώρο της Ν.Α. Ευβοίας (Συνδυασμών και Υποψηφίων) ΔΕΝ είναι τα επίσημα.
Τα επίσημα αποτελέσματα και οι ανακηρύξεις θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010

Wed, 2010-10-20 13:18

Καθορίστηκαν τα Εκλογικά Τμήματα του Νομού Ευβοίας και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας, στα οποία θα διενεργηθούν οι Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου & Επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 και κατανεμήθηκαν οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτά, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias