Διάφορα

Ανακοίνωση : "2ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφέρειακής Ενότητας Εύβοιας "

Mon, 2014-07-21 13:56

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειακής Ενότητας Εύβοιας - Τμήμα Φυτοϋγειονοκού & Ποιοτικού Ελέγχου ανακοινώνει το "2ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια". Πληροφορίες κ. Κ. Τζελάς τηλ. 2221353920.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια λειτουργίας μετά από Μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-18 11:46

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό στην βιομηχανία παραγωγής τυπογραφικών μελανιών και χρωμάτων της εταιρείας με επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ".   Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία επεξεργασίας - αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της ετιαρείας ΒΕΚΟ - ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Fri, 2014-07-18 07:09

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 Χορηγεί άδεια λειτουργίας αόριστου διάρκειας, στη Βιομηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης αποβλήτων ελαίων της εταιρείας ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Πιλάτης Γεώργιος Τηλ. 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο   

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-07-17 08:34

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας Αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος τηλ 2221353402 και κ. Γερογίαννης Ιωάννης τηλ 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

“Χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες”

Wed, 2014-07-16 11:23

Το Τμήμα Ποιοτ. & Φυτούγειονομικού ελεγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι μετά από ισχυρή, κατά τόπους χαλαζόπτωση που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους  που έπληξε στις 15-07-2014 απαιτείται άμεσα οι καλλιέργειες να προστατευτούν με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να επουλωθούν σύντομα οι δημιουργηθείσες  πληγές. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:56

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας μετά από Μηχανολογική Επέκταση - Εκσυγχρονισμό του Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου Οίνου της εταιρείας "Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 09:37

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΛΕΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ECOTERRA ABEE" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:46

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων με την επωνυμία "ECOTERRA ABEE". Πληροφορίες κ. Αρδίτζογλου Λάζαρος.τηλ 2221353403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "Μαρία Μπιμπή του Σταματίου" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:28

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία  "Μαρία Μπιμπή του Σταματίου".  Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Επιβολή κυρώσεων στην κα. Μήτα Ερασμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην στην κα.Μήτα Ερασμία  φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (εργαστήριο ζυμαρικών - παραδοσιακών γλυκισμάτων). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias