Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε Προσκαλεί, κάθε ενδιαφερόμενο φορέα-Ιδιώτη, για Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια του Leader του ΠΑΑ

Thu, 2009-08-06 15:58

Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. καλεί να παρευρεθεί:

-Ο κάθε ενδιαφερόμενος Τοπικός φορέας(σύλλογος, συνεταιρισμός κ.α)

-Ο κάθε ενδιαφερόμενος Δημότης(επενδυτή/Υποψήφιος Επενδυτής)-Αγρότης, των Δήμων:

* Ληλαντίων
* Ερέτριας
* Ανθηδόνος
* Αυλίδος

να παραστεί για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης του «Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος Leader του Π.Α.Α 2007-2013» Νομού Ευβοίας (Κεντρική Εύβοια), και της σύστασης Ειδικού Οργάνου, ως Επίπεδο Λήψης Απόφασης, την Τοπική «Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER(Ε.Δ.Π. LEADER του Π.Α.Α)» Νομού Ευβοίας (Κεντρική Εύβοια).

Πρόσκληση διαβούλεσης Ιnternet

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias