Προκήρυξη μέτρου 123Α για επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Thu, 2009-08-06 12:13

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Ευβοίας κάνει γνωστό στους ενδιαφερομένους επενδυτές, ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το μέτρο 123Α που αφορά «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος μπορούν να αναζητηθούν στο ΦΕΚ 1391/τόμος Β1/13-7-2009, στο διαδίκτυο www.agrotikianaptixi.gr, καθώς επίσης και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Ευβοίας, Παπαναστασίου 10α Χαλκίδα, κ. Α. Ράπτης-Σ. Σπαρτινός, τηλ: 2221353921, -2

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias