Υπηρεσίες

Υπηρεσίες - Eξυπηρέτηση Πολίτη

ΚΤΕΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενημερωμένο οδηγό για τα ΚΤΕΟ της
ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

___________________________________________________________

Λαϊκή Επιμόρφωση

Λαϊκή Επιμόρφωση, ως μια μορφή της δια βίου παιδείας, είναι η κάθε μορφής οργανωμένη εκπαίδευση έξω από το σχολικό σύστημα και έχει σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία και φύλο, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Δείτε το πλήρες κείμενο

___________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πατήστε εδώ

___________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΕΟ

Για να κατεβάσετε τα έντυπα που χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση (αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, κλπ) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υλικό Κυκλοφοριακής Αγωγής πατήστε εδώ.
Το υλικό έχει παραχθεί με τη συμμετοχή της Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας διεύθυνσης του Νομού.

Πατήστε εδώ για τα Δικαιολογητικά Κυκλοφοριακής Σύνδεσης σε Εθνικό Δίκτυο

Πατήστε εδώ για τα Δικαιολογητικά Κυκλοφοριακής Σύνδεσης σε Επαρχιακό Δίκτυο

___________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πατήστε εδώ

___________________________________________________________

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιρειών / Ευβοίας

Πατήστε εδώ

___________________________________________________________

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Υγείας και Πρόνοιας / Ευβοίας

Πατήστε εδώ

___________________________________________________________

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ

Πατήστε εδώ

____________________________________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Πατήστε εδώ

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias