πρόσκληση συμμετοχής στον κατάλογο των δικαιούχων φορέων για δωρεάν διανομή τροφίμων

Tue, 2008-05-06 11:06

Ανακοινώνεται ότι οι φορείς ( Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Μητροπόλεις, Σύλλογοι Πολυτέκνων, Γηροκομεία κ.τ.λ) που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των δικαιούχων φορέων για δωρεάν διανομή μακαρονιών και τυριού φέτας, περιόδου 2008, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30-5-2008 στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν. Α Εύβοιας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2221081905.

Γραφείο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias