ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias