ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ (PDF, XLS)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ανά Τμήμα (PDF, XLS)

ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ (PDF, XLS)

ΣΤΑΥΡΟΙ ανά Τμήμα (PDF, XLS)

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias