Διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Wed, 2020-09-23 09:16

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 72160/17-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. με θέμα "Τρόπος μετάβασης και λειτουργίας των ιστοχώρων των νέων Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης" η επίσημη Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας είναι η http://www.pste.gov.gr.

Σύμφωνα με το άνωθεν έγγραφο του Υπουργείου, η παρούσα Ιστοσελίδα φιλοξενεί Link προς τον Κεντρικό ιστοχώρο της Περιφέρειας, ενώ θα διατηρείται χωρίς να ενημερώνεται για ιστορικούς λόγους. Σε εφαρμογή των ανωτέρω οι επισκέπτες  μπορούν να ενημερώνονται με ότι νεότερο (νέα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, τηλ. κατάλογος, εκλογικά αποτελέσματα κ.λπ ) από το νέο site του Φορέα μας.

Ενημέρωση από το επίσημο site της Περιφέρειας:

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias