Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-09-10 08:08

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402. Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias