Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-08-27 14:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου  τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias