Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησησης του Αλεξανδρή Δημήτριου διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-08-22 12:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησησης με την επωνυμία "ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ 2221353402

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias