Ανανέωση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών καλαμακίων της εταιρείας «MATRIX PACK A.E.» μετά από μηχανολογική – κτηριακή επέκταση και εκσυγχρονισμό.

Fri, 2014-08-22 10:05

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει ανανέωση άδειας λειτουργίας αόριστης διάρκειας στην εταιρεία «MATRIX PACK A.E.» για τη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών καλαμακίων (Κ.Α.Δ. 22.29.23) Πληροφορίες  κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ 2221353413

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias