Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της Μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων με δ.τ "ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ" Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-08-22 09:36

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου με την επωνυμία "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias