Ολοκληρώθηκε το έργο του εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Κύμης, προϋπολογισμού 8.979.000 €.

Tue, 2014-07-22 14:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το σχετικό αρχείο και τις φωτογραφίες.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias