Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-07-17 08:34

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας Αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος τηλ 2221353402 και κ. Γερογίαννης Ιωάννης τηλ 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias