“Χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες”

Wed, 2014-07-16 11:23

Το Τμήμα Ποιοτ. & Φυτούγειονομικού ελεγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι μετά από ισχυρή, κατά τόπους χαλαζόπτωση που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους  που έπληξε στις 15-07-2014 απαιτείται άμεσα οι καλλιέργειες να προστατευτούν με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να επουλωθούν σύντομα οι δημιουργηθείσες  πληγές. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias