Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ECOTERRA ABEE" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-16 08:46

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων με την επωνυμία "ECOTERRA ABEE". Πληροφορίες κ. Αρδίτζογλου Λάζαρος.τηλ 2221353403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias